Dotazník


Milí hubári, radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka o hubách a hubárčení pre potreby vedeckého výskumu. Tento dotazník nám pomôže získať dôležité informácie o vašom postoji k hubám, vašich skúsenostiach s hubárčením a vašich preferenciách. Vaše údaje budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi a budú použité výhradne na účely vedeckého výskumu. Vaša účasť je dobrovoľná, anonymná a môžete ju kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu. Ďakujeme vám vopred za vašu účasť a cenný príspevok k našej práci.