Odber vzoriek


Už viac ako desať rokov chodíme po Slovensku a zbierame vzorky rôznych druhov jedlých divorastúcich húb. Tento materiál používame na výskum obsahu chemických prvkov ale aj iných parametrov, ktoré definujú ekologickú a potravinovú bezpečnosť.

Pre naše potreby zbierame bežne zbierané jedlé druhy húb, patriacich do týchto rodov:

 • Hríb (Boletus, Neoboletus ...)
 • Kozák (Leccinum)
 • Suchohríb (Xerocomus, Imleria ...)
 • Kuriatko (Cantharellus)
 • Bedľa (Macrolepiota)
 • Masliak (Suillus)
 • Smrčok (Morchella)
 • Smrčkovec (Verpa)
 • Muchotrávka (Amanita)
 • Plávka (Russula)
 • Rýdzik (Lactarius)
 • a iné jedlé

Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť do zbierania vzoriek, tak máte možnosť sa k nám pridať. Stačí, ak nám zašlete vzorky z Vašej lokality a my Vám po vykonaní analýz pošleme výsledky aj so slovným zhodnotením. Aby bolo možné s Vašimi vzorkami pracovať, tak musia byť splnené nasledovné podmienky:

Odber vzoriek

 • Vzorka huby musí byť primerane veľká. V závislosti od druhu by sa mal priemer klobúka pohybovať v intervale 5-15 cm.
 • Každá vzorka musí byť identifikovaná a označená (štítok na stiahnutie nižšie).
 • Každá kompletná vzorka je tvorená vzorkou huby a vzorkou substrátu
 • Vzorka nesmie byť plesnivá.
 • Vzorka musí byť celistvá (nesmie chýbať žiadna anatomická časť).
 • Z každej lokality je potrebné odobrať minimálne 5-7 jedincov toho istého druhu.
 • Ku každej vzorke huby musí byť odobraná aj vzorka pôdy (substrátu)
 • Vzorka substrátu musí byť odobraná z hĺbky 10 cm v množstve minimálne 100 g.
 • Vzorka substrátu nesmie obsahovať nečistoty, kamene a väčšie biologické časti.

Spracovanie a uskladnenie vzoriek

 • Vzorky húb očistíme a rozdelíme na klobúk a stopku.
 • Klobúk aj stopku oddelene nakrájame na plátky 3-5 mm hrubé a vysušíme voľne alebo v sušiarni pri teplote max. 40 °C.
 • Po vysušení uskladníme oddelene klobúk aj stopku na tmavom a suchom mieste.
 • Substrát vysušíme na papieri na tmavom a suchom mieste (približne 2 týždne).
 • POZOR ..... musí byť zachované párovanie HUBA (klobúk + stopka) a SUBSTRÁT

Pre názornejšie vysvetlenie, ako správne odoberať vzorky sme pre Vás vytvorili krátke inštruktážne video.